КП "Водовод и канализација" а. д. БродМенаџмент установе

Директор:
Жељко Миличић
мобилни: 066 810 611
zeljko.milicic@vodovodbrod.com

Извршни директор економско финансијског сектора:
Данијела Глигоревић
мобилни: 066 004 112
danijela.gligorevic@vodovodbrod.com

Извршни директор техничког сектора:
Предраг Маринковић
мобилни: 066 004 110
predrag.marinkovic@vodovodbrod.com