КП "Водовод и канализација" а. д. Брод
Print Friendly and PDFИсторијат

Изградња водоводног система града Брод датира још од 1950. године када су почели први радови на организованом водоснабдијевању становништва и индустрије.
ОЈДП „Водовод и kанализација“ Српски Брод организовано је Одлуком Скупштине општине Брод број 01-023-56/97 од 21. aвгуста 1997. године о подјели ОЈКП “Комвод” - а.
Промјене су уписане у регистру Основног суда Добој.
Данашњи КП „Водовод и канализација“ а. д. Брод је предузеће са општинским капиталом 100%. Рјешење о регистрацији у окружном привредном суду Добој број: 60-0-Рег-13-000-258 од 22.05.2013.године.