КП "Водовод и канализација" а. д. Брод
Print Friendly and PDFПредузеће данас

 • Предузеће послује под називом Комунално предузеће “Водовод и канализација а. д. Брод.
 • Скраћена ознака фирме К. П. “Водовод и канализација а. д. Брод.
 • Сједиште: ул. Николе Тесле бб, Брод, Брод.

Основна дјелатност предузећа:

 • Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом 36.00
 • Канализација 37.00

Остала дјелатност: Прикупљање неопасног отпада 38.11

 • Изградња цјевовода за течности и гасове 42.21
 • Изградња водова за електричну струју и телекомуникације 42.22
 • Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом 46.73
 • Трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање 46.74
 • Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама 47.19
 • Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама 47.41
 • Цјевоводни транспорт 49.50
 • Дјелатности ресторана и услуге доставе хране 56.10
 • Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање 71.12

Власничка структура:

 • Основни капитал 1643242 акција 100% Општина Брод