КП "Водовод и канализација" а. д. Брод
Print Friendly and PDFЦјеновник

› Обрачун утрошка воде за пиће преко водомјера:
        ▫ домаћинства:  м3 1,19
        ▫ пословни објекти:  м3 2,05
        ▫ организације које се баве хуманитарним радом:  м3 1,19
        ▫ градски базени:  м3 1,19

› Накнада за водоводни прикључак:
         ▫ домаћинства:  1/2" - 3/4" ком. 136,40
         ▫ правна лица:  1/2" - 3/4" ком. 136,40 │ 1" - 2" ком. 681,20
         ▫ аутопраонице:  3/4 - 2" ком. 454,50

› Привремени прикључци:  1/2 - 3/4" ком. 136,40

› Ванредно искључење  - сви профили - ком. 50,00

› Ванредно укључење  - сви профили - ком. 50,00

Напомена: цијене су изражене у конвертибилним маркама без ПДВ - а.